Olet täällä

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymista ja lisätä osallisuutta.

Aamu- ja  iltapäivätoimintaa järjestetään Ikosen koululla.

Toimintaan voivat hakea 1.-2. -luokkalaiset sekä erityisoppilaat. Hakemus tehdään Wilmassa.   

Maksut

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 11.12.2017 § 130 aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista seuraavaa:

a) Iltapäivätoiminta
-10 kertaa tai alle/kk     35 €/kk/lapsi
-yli 10 kertaa/kk            70 €/kk/lapsi

b) Aamu- ja iltapäivätoiminta
-10 kertaa tai alle/kk     45 €/kk/lapsi
-yli 10 kertaa/kk            90 €/kk/lapsi
1 osallistumispäivä=1 kerta riippumatta siitä, osallistuuko samana päivänä
sekä aamu- että iltapäivätoimintaan tai vain toiseen

c) Aamutoiminta
-läsnäolokerroista riippumatta  35 €/kk/lapsi