Olet täällä

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymista ja lisätä osallisuutta.

Lv. 2018-2019 aamu- ja  iltapäivätoimintaa järjestetään Emolahden, Ikosen, Rannankylän ja Ruotasen alakouluilla. Toimintaan voivat hakea 1.-2. -luokkalaiset sekä erityisoppilaat. Hakemus tulee toimittaa koululle tai koulutoimistoon.   

Maksut

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 11.12.2017 § 130 aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista seuraavaa:

a) Iltapäivätoiminta  

-10 kertaa tai alle / kk

35 € / kk / lapsi                           

- yli 10 kertaa / kk       70 € / kk / lapsi

 b) Aamu- ja iltapäivä         

 
-10 kertaa tai alle / kk  45 € / kk / lapsi
-yli 10 kertaa / kk   90 € / kk / lapsi

1 osallistumispäivä = 1kerta riippumatta siitä, osallistuuko samana päivänä sekä aamu- että iltapäivätoimintaan tai vain toiseen

c) Aamutoiminta  

- läsnäolokerroista riippumatta    

35 € / kk / lapsi                              

Hakeminen tapahtuu Wilman kautta.