Olet täällä

Esiopetus

Kunnalla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää esiopetusta. Esiopetuksen velvoittavuuden myötä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on osallistujille maksutonta. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Mikäli perusopetuksen tavoitteita ei voida lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

Opetushallituksen vahvistamat valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ohjaavat esiopetuksen sisällön suunnittelua ja toimivat perustana paikallisille opetussuunnitelmille. Opetushallituksen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet määräävät esiopetukselle asetetut tavoitteet.

Pyhäjärvellä esiopetusta annetaan alakouluilla. Emolahden ja Rannankylän kouluilla esiopetusryhmät ovat 1. - 2. -luokkien yhteydessä. Ikosen ja Ruotasen kouluilla esiopetuksella on omat ryhmät.

Kuljetus
Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai lapsen kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen, jos matka on yli viisi kilometriä tai jos matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Pyhäjärvellä kuljetukset perus- ja esiopetuksessa järjestetään Perusopetuslain 32 §:n mukaan. Lisäksi Pyhäjärven kaupunki järjestää kuljetuksen niille esiopetuksen ja perusopetuksen 1.-3. -luokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 - 5 km.   

Lukuvuoden 2017-2018 työ-ja vapaapäivät
Koulu alkaa ti 15.8.2017
Syysloma vko 43
Joululoma 22.12.2017-1.1.2018
Talviloma vko 10
Koulu päättyy 2.6.2018

Vuonna 2012 syntyneiden esiopetukseen ilmoittautuminen 19.1. - 4.2.2018
Koulukuljetusten perusteet tien vaarallisuuden mukaan  1.8.2016 alkaen
Koulukuljetussääntö  
Esiopetussuunnitelma