Olet täällä

Avoimet työpaikat

Pyhäjärven kaupunki hakee TYÖLLISYYSKOORDINAATTORIA

5400 asukkaan Pyhäjärvi on ihanteellinen asuin- yritys- ja matkailupaikkakunta Pohjois-Pohjanmaalla, Oulun ja Jyväskylän puolivälissä. Olemme erittäin yritysystävällinen kaupunki, jonka logistinen sijainti tarjoaa loistavia mahdollisuuksia kaiken tyyppiselle yritystoiminnalle. Valmistaudumme työllisyydenhoidossa elinkeinorakenteemme muutokseen aktiivisesti ja ennakoiden.
 
Etsimme nyt aktiivista, osaavaa ja kehittämishenkistä persoonaa joukkoomme. Etsimme työllisyyskoordinaattoria ajalle 1.5.2018 – 31.12.2020 
 
Työllisyyskoordinaattorin tehtävänä on koordinoida kaupungin työllistämisen eri prosesseja, kehittää työllisyystoimintaa ja toimia linkkinä kaikilla hallinnon alueilla työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Erityisesti tehtävässä korostuu toimenpiteiden kehittäminen työllisyyden edistämiseksi, hankeosaaminen sekä rakennemuutokseen varautumiseen liittyvät toimenpiteet. Tehtävään kuuluu mm.  kaupungin palkkatukityöllistäminen, kuntouttavan työtoiminnan ja kaupungin kesätyöllistämisen koordinointi.
Tehtävään haetaan henkilöä, jolla on hyvät vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot, aktiivinen ja tuloksellinen työote sekä kyky hoitaa kokonaisuuksia itsenäisesti. Työssä merkityksellistä on yhteistyö- ja verkostoituminen työllisyyskysymyksiä hoitavien toimijoiden kanssa sekä taito ohjeistaa yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä kaupungin työllistämistä koskevissa kysymyksissä.
Tehtävään valittavalta edellytetään kokemusta työllisyydenhoidon kehittämisestä ja toteutuksesta sekä vähintään toisen asteen tutkintoa. Tointa täytettäessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.  Palkkaus on KVTES:n mukainen. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksen.
Kaupunginhallitukselle osoitetut hakemukset tarvittavine todistuksineen toimitetaan 9.4.2018 mennessä osoitteella hallinto.kirjaamo@pyhäjärvi.fi tai kirjeitse osoitteella Pyhäjärven kaupunginhallitus, Olllintie 26, 86800 Pyhäsalmi. 
 
Uudelleen avatussa haussa otetaan huomioon aiemmat 5.3.2018 mennessä tulleet hakemukset.
 
Lisätiedot: 
hallintojohtaja Hannu Haapala, p. 044 445 7617, tai hannu.haapala@pyhajarvi.fi