Olet täällä

Pyhäjärven kaupunki myöntää lisäpalkkatukea

Pyhäjärven kaupunki myöntää lisäpalkkatukea vähintään 300 pv työmarkkinatuella olleiden henkilöiden työllistämiseen. Tukea voivat saada pyhäjärviset
yritykset ja yhdistykset, jotka palkkaavat TE-toimiston myöntämällä palkkatuella työntekijän. Tukea maksetaan 300 € kuukaudessa 6 kuukauden ajalta ja
sitä voidaan käyttää vain työllistettävän palkkakuluihin ja palkkaperusteisiin sosiaaliturvamaksuihin.
 
Hyvä pyhäjärvisen yrityksen ja yhdistyksen edustaja!
 
 
Pyhäjärven kaupunki myöntää lisäpalkkatukea vähintään 300 pv työmarkkinatuella olleiden henkilöiden työllistämiseen. Tukea voivat saada pyhäjärviset yritykset
ja yhdistykset, jotka palkkaavat TE-toimiston myöntämällä palkkatuella työntekijän. Tukea maksetaan 300 € kuukaudessa 6 kuukauden ajalta ja sitä voidaan käyttää
vain työllistettävän palkkakuluihin ja palkkaperusteisiin sosiaaliturvamaksuihin.
 
 
Tuen yleiset edellytykset
 
•Kaupungin työllistämistukea voivat saada pyhäjärviset yritykset ja yhdistykset, jotka työllistävät pyhäjärvisen, vähintään 300 pv työmarkkinatuella 
olleen työttömän henkilön Te-toimiston myöntämällä palkkatuella.
 
•Työllistettävälle henkilölle maksetaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, 
tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.
 
•Työsopimus palkattavan pitkäaikaistyöttömän kanssa tulee laatia vähintään 6 kuukaudelle ja viikoittaisen työ-ajan tulee olla vähintään 18 tuntia / vähintään 
työvoimatoimiston tukipäätöksen ehtojen mukainen.
 
•Palkkatuen ja Pyhäjärven kaupungin työllistämistuen kokonaissumma ei saa ylittää työllistetyn palkkaamisesta aiheutuvia kokonaiskuluja. Mikäli tukien 
kokonaissumma ylittää kokonaispalkkakulut, maksetaan vain kokonaispalkkakulujen verran.
 
 
Tukea haetaan kirjallisesti. Hakemuksen liitteenä pyydetään toimittamaan:
 
•yhdistysrekisteriote, josta ilmenee yhdistyksen viralliset nimenkirjoittajat
 
•kopio työsopimuksesta
 
•kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä
 
 
Tuen maksaminen
 
•Tukihakemus kaupungin työllistämistuesta on jätettävä kaupungille 2kk:n kuluessa TE-toimiston tukipäätöksestä, jotta kaupungin tuki voidaan myöntää valtion tuen 
maksamiskauden alusta lähtien. 
 
•Tuki tulee hakea viimeistään 2kk kaupungin tukijakson päättymisestä. Tukea haetaan 2kk:n välein tai harvemmin.
 
 
Tukihakemuksia sekä lisätietoja saa työllisyyskoordinaattorilta, puh. 044 4457 651 
Hakemukset liitteineen toimitetaan;
Työllisyyskoordinaattori Raija Hirvanen 
Pyhäjärven kaupunki 
Ollintie 26, 86801 Pyhäsalmi
Päiväys: 
Ma 19.06.2017 - Ke 19.06.2019