Olet täällä

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelujen tehtävänä on edistää jokaisen lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. 
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen. 
Vanhemmilla tai muilla huoltajilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsensa hoidon 
järjestämiseksi kunnallinen varhaiskasvatus, kotihoidontuki tai yksityisen hoidon tuki.                            
 
Kaikille alle kouluikäisille järjestetään mahdollisuus kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. 
Lisäksi tarjotaan laajempaa kokoaikaista varhaiskasvatusta huoltajien työn ja/tai opiskelun tai muun perustellun syyn vuoksi. 
Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa haetaan kirjallisella hakemuksella.     
 
Hakemuksia on saavilla päivähoitopaikoista ja palvelutoimistosta, Ollintie 26, 86801 Pyhäsalmi. 
 
Hakemukset liitteineen palautetaan suoraan toivottavaan hoitopaikkaan, Hoijakkaan tai Muksuteekkiin. 
Ryhmäperhepäivähoidon ja hoitajan kotona tapahtuvan hoidon osalta Muksuteekkiin.
 
Varhaiskasvatuksen sivustoa päivitetään syksyn 2017 aikana. Yhteydenotot hoitopaikkoihin.
 
 
Palvelutoimisto, lastenhoidontuet, varhaiskasvatuksen kehitystyö ja
yksityisen päivähoidon valvonta       
PL 15 (Ollintie 26) 
86800 PYHÄSALMI                                                                                                                                        
varhaiskasvatuksen ohjaaja Sirpa Lipponen 
p. 044 445 7669  
sirpa.lipponen(at)pyhajarvi.fi