Etusivu > Tiedotteet > Ajankohtaista
Ajankohtaista

Pyhäjärven kaupunki myöntää lisäpalkkatukea

Pyhäjärven kaupunki myöntää lisäpalkkatukea vähintään 300pv työmarkkinatuella olleiden henkilöiden työllistämi-seen. Tukea voivat saada pyhäjärviset yritykset ja yhdistykset, jotka palkkaavat Te-toimiston myöntämällä palkkatuella työntekijän. Tukea maksetaan 300 € kuukaudessa 6 kuukauden ajalta ja sitä voidaan käyttää vain työllistettävän palk-kakuluihin ja palkkaperusteisiin sosiaaliturvamaksuihin.

Hyvä pyhäjärvisen yrityksen ja yhdistyksen edustaja!


Pyhäjärven kaupunki myöntää lisäpalkkatukea vähintään 300pv työmarkkinatuella olleiden henkilöiden työllistämi-seen. Tukea voivat saada pyhäjärviset yritykset ja yhdistykset, jotka palkkaavat Te-toimiston myöntämällä palkkatuella työntekijän. Tukea maksetaan 300 € kuukaudessa 6 kuukauden ajalta ja sitä voidaan käyttää vain työllistettävän palk-kakuluihin ja palkkaperusteisiin sosiaaliturvamaksuihin.

Tuen yleiset edellytykset
• Kaupungin työllistämistukea voivat saada pyhäjärviset yritykset ja yhdistykset, jotka työllistävät pyhäjärvisen, vähintään 300pv työmarkkinatuella olleen työttömän henkilön Te-toimiston myöntämällä palkkatuella.
• Työllistettävälle henkilölle maksetaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.
• Työsopimus palkattavan pitkäaikaistyöttömän kanssa tulee laatia vähintään 6 kuukaudelle ja viikoittaisen työ-ajan tulee olla vähintään 18 tuntia / vähintään työvoimatoimiston tukipäätöksen ehtojen mukainen.
• Palkkatuen ja Pyhäjärven kaupungin työllistämistuen kokonaissumma ei saa ylittää työllistetyn palkkaamisesta aiheutuvia kokonaiskuluja. Mikäli tukien kokonaissumma ylittää kokonaispalkkakulut, maksetaan vain koko-naispalkkakulujen verran.

Tukea haetaan kirjallisesti. Hakemuksen liitteenä pyydetään toimittamaan:
• yhdistysrekisteriote, josta ilmenee yhdistyksen viralliset nimenkirjoittajat
• kopio työsopimuksesta
• kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä

Tuen maksaminen
• Tukihakemus kaupungin työllistämistuesta on jätettävä kaupungille 2kk:n kuluessa TE-toimiston tukipäätök-sestä, jotta kaupungin tuki voidaan myöntää valtion tuen maksamiskauden alusta lähtien.
• Tuki tulee hakea viimeistään 2kk kaupungin tukijakson päättymisestä. Tukea haetaan 2kk:n välein tai har-vemmin.


Tukihakemuksia sekä lisätietoja saa työllisyyskoordinaattorilta, puh. 0444457651.
Hakemukset liitteineen toimitetaan;
Työllisyyskoordinaattori Raija Hirvanen
Pyhäjärven kaupunki
Ollintie 26, 86801 Pyhäjärvi.

Julkaistu 19.06.2017