Etusivu > Hallintotoimi
Hallintotoimi

HALLINTOTOIMI

Hallintotoimi toimii kaupunginhallituksen yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä.

Hallintotoimen tehtävänä on tuottaa ammattitaitoisesti laadukkaat tuki- ja ylläpitopalvelut eri toimialoille sekä maaseutupalvelu maatalousyrittäjille. Hallintotoimi huolehtii mm. yleisten vaalien järjestämisestä (vaalilaki 714/98), keskusarkistosta ja keskushallinnon tiedotustoiminnasta. Keskushallinnon kirjaamo, puhelinvaihde ja monistus sijaitsee hallintotoimessa.

1.1.2010 lukien Pyhäjärven kaupungin tarvitsemat kirjanpito-, reskontra-, palkanlaskenta- ja atk-palvelut ostetaan peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tukipalveluyksiköltä, Taloushallinto Selmasta.  

Hallintojohtaja toimii toimialueensa päällikkönä sekä kaupunginjohtajan sijaisena hänen estyneenä ollessaan.