Olet täällä

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

Vanhemmilla tai muilla huoltajilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsensa hoidon järjestämiseksi  kunnallinen varhaiskasvatus, kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea haetaan KELA:lta.

Kotihoidon tukea voi saada perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityisen varhaiskasvatuksen tuottaja (esim.  yksitynen päiväkoti).

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot. Hoitorahaan eivät vaikuta perheen tulot. Vanhemmat voivat siis olla töissä tai esim. palkallisella vuosilomalla kotona ja saada hoitorahaa. Pyhäjärvellä maksetaan lisäksi kotihoidontuen kuntalisää, jonka maksatusperusteista päättää vuosittain kaupunginvaltuusto. Kuntalisää perheet voivat hakea kotihoidon tuen hakemuksen yhteydessä KELA:sta.

Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityisen päivähoidon tuottaja. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.