Etusivu > Laguna
Laguna

LAGUNA-tutkimuskeskus         
                                                                                  

Pyhäsalmen kaivos Pyhäjärvellä on yksi varteenotettavimmista vaihtoehdoista ison eurooppalaisen maan alle sijoitettavan astrohiukkasfysiikan tutkimuslaitoksen sijoituspaikaksi. LAGUNA (Large Apparataus for Grand Unification and Neutrino Astrophysics) -tutkimuskeskus tullee Euroopan tieteen infrastruktuuritiekartalle (ESFRI) ensi vuonna, mikä tarkoittaa, että sellainen tullaan suurella todennäköisyydellä rakentamaan johonkin Euroopan maahan. EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelman rahoittamassa LAGUNA–infrastruktuuriselvityshankkeessa selvitetään ja priorisoidaan eri vaihtoehdot tutkimuslaitteistoksi ja sen sijaintipaikaksi. LAGUNA –konsortiossa on yli sata jäsentä kymmenestä maasta, ja sen kokonaisrahoitus on 1,7 M€. Konsortio antaa suosituksensa kesällä 2010. Mittalaitteisto sijoitetaan syvälle maan alle, jotta taustasäteily ei häiritse mittausta. Tutkimuskeskuksen mahdolliset sijoituspaikkavaihtoehdot ovat Espanja, Iso-Britannia, Italia, Puola, Ranska, Romania ja Suomen Pyhäjärvi. Laitteistovaihtoehtoja on kolme: LENA, GLACIER ja MEMPHYS. LAGUNA-tutkimuskeskuksen sijoittaminen Suomeen nostaisi merkittävästi Suomen astrohiukkasfysiikan tutkimuksen tasoa ja kansainvälisyyttä. Samalla se tukisi Suomen imagoa korkean koulutuksen ja teknologian maana. Laboratorio toisi alueelle tutkijoita Suomesta, Euroopasta ja ympäri maailmaa. Se tarjoaisi myös monipuolisen kehittämisalustan korkean teknologian yrityksille.

LAGUNA-tutkimuskeskuksella olisi myös erittäin merkittävä työllistävä vaikutus rakennusaikana. Kokeen käyttöaikana työvoiman tarve olisi arviolta 100 htv/vuosi. Rakentamisen noin 350-500 M€ (LENA- ja GLACIER-ilmaisimien tapauksessa) budjetista arviolta merkittävä osa koituisi Pohjois-Pohjanmaan yritysten hyödyksi. Tutkimuskeskus toimisi myös vierailu- ja tutustumiskohteena. Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin hiukkasfysiikan tutkimusryhmä on toiminut Pyhäsalmen kaivoksen tiloissa jo useita vuosia. Tällä hetkellä on käynnissä Oulun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston toteuttama EMMA-koe, jota ovat rahoittaneet mm. Suomen Akatemia ja Euroopan aluekehitysrahasto (Oulun lääninhallitus). Mittauslaitteistot on sijoitettu neljään ”mittausmökkiin” maan alle. 
Lisätietoa klikkaamalla tästä 


EMMA-koe Pyhäsalmen kaivoksessa 


 

Pyhäsalmen kaivokseen mahdollisesti sijoitettava LENA-ilmaisin on n. 100 m pitkä ja halkaisijaltaan n. 30 m. Sen paino on n. 50 kilotonnia.

In English


LAGUNA (Large Apparataus for Grand Unification and Neutrino Astrophysics) is a consortium consisting of European particle physicist and rock mechanical engineers. The consortium received 1.7 million euro funding from the EC for two years (June 2008 - June 2010) for an infrastructure study.

In the infrastructure study technical possibilities and limitations, the costs and time schedule for the construction of massive large- volume detectors deep underground are being investigated for seven possible underground sites in Europe. The sites situates in the UK, Spain, France, Finland, Romania, Poland, and Italy. The site in Finland is the Pyhäsalmi Mine in Pyhäjärvi.

There are three options for the massive detector in the infrastructure study. They are GLACIER (100 kton, liquid argon), LENA (50 kton, liquid scintillator) and MEMPHYS (700 kton, water Cherenkov).

The scientific research plays only a minor role in the study. However, the physics programme of any of the massive detectors is covering the most of the questions that are the most important in particle physics at the moment.

The picture shows an artist view on the LENA detector, one of the three options. It is a liquid scintillation detector of the mass of approximately 50 kton and dimensions of approximately 100 m (length) and 30 m (diameter). It would situate in vertical position at the depth of approximately 1400 m.

For more information, please click here   
 

 

 

Viimeksi päivitetty: 28.12.2010
JulkisetArkisto