Etusivu > PÄÄTÖKSET
PÄÄTÖKSET

Päätöksenteko/Toimielimien pöytäkirjat

Kaupungin eri toimielimien esityslistat ja pöytäkirjat on julkisesti nähtävänä kaupungin internetpalvelussa.
Esityslistat korvautuvat pöytäkirjoilla näiden valmistuttua. Pöytäkirjat julkaistaan pääsääntöisesti internettiin kokouksen pöytäkirjantarkistuksen jälkeen. Kokousten pöytäkirjat, niiltä osin kuin päätökset ovat julkisia,
ovat myös yleisesti nähtävänä hallintokuntien toimistoissa alla mainittuina aikoina.

Kaupungin virastot ja toimistot ovat pääsääntöisesti avoinna klo 9.00 - 15.00. 


Siirry tästä selaamaan päätöksiä tai valitse toimielin alla olevista linkeistä  

Tarkastuslautakunta  2013 - 2016 
Kokoukset pidetään lautakunnan erikseen päättäminä ajankohtina. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Pöytäkirja ovat nähtävänä kokousta seuraavalla viikolla vastaavana arkipäivänä. 
 
Kaupunginvaltuusto 2013 - 2016
Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä maanantaina alkaen klo 18.00, paitsi joulukuussa maanantaina 16.12.2013.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana kahdeksantena arkipäivänä klo 9.00 - 14.00 kaupungintalon neuvonnassa. 

Kaupunginhallitus 2013 - 2014
Kokoukset pidetään  1.3.2014 alkaen pääsääntösesti  kuukauden toisena maanantaina klo 15.00.
Säännönmukaisten kokousten lisäksi hallitus pitää tilinpäätöskokouksen 31.3.2014 ja talousarviokokouksen 15.12.2014.
Pöytäkirja siihen liittettyine oikaisuvaatimusohjeineen pidetään yleisesti nähtävänä kolmantena päivänä kokouksesta klo 12.00 - 15.30 kaupungintalon neuvonnassa. 

Henkilöstöjaosto 2013
Kokoukset pidetään tarvittaessa, kokoukset alkavat klo 15.00.
Pöytäkirja ovat nähtävänä kokousta seuraavalla viikolla vastaavana viikonpäivänä. 

Sivistyslautakunta 2013 - 2016
Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden toinen keskiviikko alkaen klo 16.00.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon vastaavana viikonpäivänä klo 9.00 - 15.00 koulutoimistossa. 

Tekninen lautakunta 2013 - 2016
Kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas tiistai alkaen klo 18.00.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kolmantena arkipäivänä kokouksesta klo 12.00 - 15.00. 

Maaseutulautakunta 2013 - 2016
Kokoukset pidetään tarvittaessa, vuoroin Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungissa sekä Reisjärven kunnassa. 
Kokoukset pidetään pääsääntöisesti päiväkokouksena. 
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä lautakunnan kokousta seuraavan viikon ajan maaseututoimistossa klo 9.00-15.00 sekä Pyhäjärven kaupungin internetsivustolla.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävinä edellisellä viikolla tehtyjen päätösten osalta seuraavan viikon tiistaina tai sen sattuessa pyhäpäiväksi seuraavana arkipäivänä klo 09.00 - 15.00 asianomaisen viranhaltijan toimistossa. 

Neuvostot:   
Vanhusneuvoston pöytäkirja luettavissa  1 / 2015, 2/20153/20151/20162/2016, 4/2016, 1/2017 
Vammaisneuvoston pöytäkirjat luettavissa 1 / 20152/20151/20162/20161/20172/2017 

 

Viimeksi päivitetty: 01.08.2017
JulkisetArkisto